انواع-چسب-های-کاشی

انواع چسب های کاشی

انواع چسب های کاشی

                            پودر چسب سرامیک پودر چسب سرامیک و کاشی بر پایه سیمان و مواد شیمیایی است که در مقابل نفوذ آب مقاوم است و لذا برای نصب کاشی و سرامیک…