آموزش ها

سنگدانه ها

تعریف: سنگدانه مصالحی طبیعی، مصنوعی یا بازیافت شده، مانند ماسه، شن، سنگ شکسته، یا سرباره کوره بلند ذوب آهن و خاک رس منبسط شده دانه ای، است که در تولید…

سنگ لوح

یک سنگ دگرگون شده ریز بلورین، که اغلب حاصل دگرگوی شیل و دارای کانی های میکا، کلریت و کوارتز است. مهم ترین کاریرد سنگ لوح، پوشش دادن سقف های شیب…

سنگ تراورتن

نوعی سنگ آهک رسوبی، با ساختار متخلخل و گاه لایه ای، که از ته نشین شدن کربنات کلسیم در چشمه ها، با آب های گرم کربناتی، تشکیل می شود. این…

سنگ گرانیت

سنگ آذرین نفوذی بلوری، با دانه های تقریبا مساوی، حاوی کوارتز و فلدسپات های قلیایی، که معمولا مقداری میکا و هورنبلند و نیز مقادیر متفاوتی از دیگر فلدسپات ها و…