Blog

نحوه صحیح برش سرامیک و نصب کفشور

نحوه صحیح برش سرامیک و نصب کفشور

سرامیک اطراف کفشور باید به گونه ای برش داده شود که درزی ایجاد نشود و به اصطلاحی  مطابق تصویر کفشور و سرامیک به یکدیگر دوخته شوند. در غیر اینصورت برش قابل قبول نمی باشد و ظاهری زشت خواهد گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.