Blog

سنگدانه ها

تعریف:

سنگدانه مصالحی طبیعی، مصنوعی یا بازیافت شده، مانند ماسه، شن، سنگ شکسته، یا سرباره کوره بلند ذوب آهن و خاک رس منبسط شده دانه ای، است که در تولید فرآورده های ساختمانی، مانند بتن، به کار می رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.