Blog

ایمنی، بهداشت و بسته بسته بندی کاشی ها

استفاده از کاشی های لعابدار که در لعاب آنها ترکیباتی مانند اسیدهای سرب و کادمیم وجود دارد، برای محیط زیست زیان بخش است.

سازگاری:

کاشی با سایر مصالح ناسازگاری ندارد.

بسته بندی، حمل و نگهداری:

کاشی ها در جعبه های مقوایی بسته بندی می شوند. برخی مشخصات فنی و درجه آن مطابق استاندارد ملی ایران شماره 6272، با رنگ ثابت و قابل رویت بر روی جعبه ها ثبت شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.